Uçuş Hekimi ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Ertaç ALTUNER

 

Sivil uçucu personelin ilk ve periyodik sağlık muayenelerini; en büyük uluslar arası havacılık otoritesi olan ve bütün dünyayı kapsayan kısaca I.C.A.O denilen açılımı ise international Civil Avition Organization olan havacılık otoritesinin genel anlamda ortaya koyduğu sağlık kuralları ile, daha detaylı Amerikada,FAA (Federal Aviation Administration ) Avrupa'da ise JAA(joint Aviation Autorization ve onun yerine alan EASA (Europe Aviation Safety Agency ) sağlık kuralları olan JAR-FCL 3'e göre bu otoritelerin verdiği yetkiye dayanarak,ülkelerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüklerinin kendi ülkelerinde bu muayenelerin yapılmasına yetki verdiği hastanelerde ilgili branşlardan (K.B.B.,GÖZ, DAHİLİYE,PSİKİYATRİ ve NÖROLOJİ ) uzman hekimlerin  ve yetkili uçuş hekimlerinin oluşturduğu Sağlık Kurul'undan ibaret bir Tıp Merkezi'dir.

JAA,yerine E.A.S.A (Europe Aviation Safety Agency ) olarak ifade edilen havacılık otoritesine devretmiş olmakla birlikte uçucu personel muayenelerinde JAR-FCL 3 sağlık kuralları uygulanmaktadır.

 

Her Havacılık Tıp Merkezinin,SHGM tarafından yetkilendirilmesi için,tam teşekküllü bir hastanenin bünyesinde olması ve en az iki uçuş hekiminin görev yapması gerekmektedir. 

 

Bu iki uçuş hekiminden biri Havacılık Tıp Merkezinin ve Sağlık Kurulunun başkanı olarak görev yapar ve Sağlık Kurulunun  verdiği kararlara I.C.A.O ve JAR-FCL 3 Sağlık Kurallarının tatbik edilmesini sağlar,sonuçların değerlendirilmesi,sertifikaların ve raporların imzalanmasından sorumlu olur.

 

AMC'lerde yapılan pilotaj muayeneleri sonunda hazırlanmış olan dosya içeriği eletronik ortamda SHGM'ye gönderilir.Ayrıca bu belgeler AMC'nin kendi arşivinde hem elktronik hemde dosya şeklinde muhafaza edilir.