Sağlık Rehberi

Detaylı Bilgi için TIKLAYINIZ....

 

-        İlk Uçuş Muayeneleri;

Sınıf 1 (profesyonel) ve sınıf 2 (amatör) pilot adayları için

-        Periyodik Muayeneler

Profesyonel ve amatör pilotlar için,

-        Havacılık akademi ve Üniversitesi öğrencileri için ilk ve periyodik

-        Kabin Memurları için ilk ve periyodik

-        Uçuş teknisyeni ilk ve periyodik

-        Hava trafik kontrolleri ilk ve periyodik

-        Hava trafik elektronik personeli ilk ve periyodik

-        Planör pilotu

-        Balon pilotu

-        Microlight pilotu

-        Paraşütçüler

-        Dispecer' ler

      -        Lodmaster' ler

Uçuş Hekimi ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Ertaç ALTUNER

 

Sivil uçucu personelin ilk ve periyodik sağlık muayenelerini; en büyük uluslar arası havacılık otoritesi olan ve bütün dünyayı kapsayan kısaca I.C.A.O denilen açılımı ise international Civil Avition Organization olan havacılık otoritesinin genel anlamda ortaya koyduğu sağlık kuralları ile, daha detaylı Amerikada,FAA (Federal Aviation Administration ) Avrupa'da ise JAA(joint Aviation Autorization ve onun yerine alan EASA (Europe Aviation Safety Agency ) sağlık kuralları olan JAR-FCL 3'e göre bu otoritelerin verdiği yetkiye dayanarak,ülkelerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüklerinin kendi ülkelerinde bu muayenelerin yapılmasına yetki verdiği hastanelerde ilgili branşlardan (K.B.B.,GÖZ, DAHİLİYE,PSİKİYATRİ ve NÖROLOJİ ) uzman hekimlerin  ve yetkili uçuş hekimlerinin oluşturduğu Sağlık Kurul'undan ibaret bir Tıp Merkezi'dir.

JAA,yerine E.A.S.A (Europe Aviation Safety Agency ) olarak ifade edilen havacılık otoritesine devretmiş olmakla birlikte uçucu personel muayenelerinde JAR-FCL 3 sağlık kuralları uygulanmaktadır.

 

Her Havacılık Tıp Merkezinin,SHGM tarafından yetkilendirilmesi için,tam teşekküllü bir hastanenin bünyesinde olması ve en az iki uçuş hekiminin görev yapması gerekmektedir. 

 

Bu iki uçuş hekiminden biri Havacılık Tıp Merkezinin ve Sağlık Kurulunun başkanı olarak görev yapar ve Sağlık Kurulunun  verdiği kararlara I.C.A.O ve JAR-FCL 3 Sağlık Kurallarının tatbik edilmesini sağlar,sonuçların değerlendirilmesi,sertifikaların ve raporların imzalanmasından sorumlu olur.

 

AMC'lerde yapılan pilotaj muayeneleri sonunda hazırlanmış olan dosya içeriği eletronik ortamda SHGM'ye gönderilir.Ayrıca bu belgeler AMC'nin kendi arşivinde hem elktronik hemde dosya şeklinde muhafaza edilir.

 

Sınıf 1 (ATPL/CPL)

Multipilot olarak uçan 60 yaş altındaki pilotlar senede bir , 60 yaş üstü 6 ayda bir

Sınıf 1 tek ticari pilot

ñ 40 yaşına kadar senede bir

ñ 40 yaşından sonra 6 ayda bir

Sınıf 2(PPL);

ñ 40 yaş altı 5 senede bir

ñ 40-50 yaş arası senede bir

 

ñ 50 yaş üstü senede bir

Uçuş muayeneleri ilk ve periyodik olarak yapılır, ilk muayeneler daha kapsamlı olmakla birlikte, periyodik muayenelerde belli zamanlarda sağlık sertifikalarında belirtilen geçerlilik sürelerini göre rütin muayene veya geniş kapsamlı muayene olarak yapılır. Bu muayenelere aç karına; iki adet resim, kimlik ve muvcut ise sağlık sertifikası ile birlikte gelinir. Önce kan ve idrar numunesi alınır. Sonra hastanenin promosyanu olarak kahvaltı verilir. Daha sonra K.B.B-GÖZ-DAHİLİYE-NÖROLOJİ ve PİSİKYATRİ muayeneleri ve gerekliyse görüntüleme tetkikleriyle konsülütasyonlar yapılır.

Neticede, Sağlık Kurulu Başkanı olarak görev yapan uçuş hekimi, masasına gelen dosyayı değerlendirir. Uçucunun sağlık durumu uygunsa uçuşa elverişli olduğu belirtilir ve raporlar ve ilgili formların imzalanmasından sonra , varsa sağlık sertifikası imzalanıp verilir

 

STANDAR OLARAK MUAYENELERDE;

 

EKG

sınıf 1 için;

* 30 yaşına kadar 5 yılda bir

* 30-39 yaş arası 2 yılda bir

* 40-49 yaş arası yılda bir

* 50 yaş üstü her muayenede 

sınıf 2 için;

* 40 yaşından önce 5 yılda bir

* 40 yaşından sonra 2 yılda bir

* 50 yaşından sonra yılda bir

ODİOGRAM

* 40 yaşından önce 5 yılda bir

* 40 yaşından sonra 2 yılda bir

GÖRME ALANI

* 40 yaşından önce 5 yılda bir

* 40 yaşından sonra 2 yılda bir

SFT (Solunum Fonksiyon Testi)

* 40 yaşına kadar 5 yılda bir

* 40 yaşından sonra 4 yılda bir

PA  AKCİGER GRAFİSİ

* 40 yaşına kadar 5 yılda bir

* 40 yaşından sonra 4 yılda bir

HEMOGRAM BİYOKİMYASAL TETKİKLER, SEDİMANTASYON ve T.İ.T (Tam İdrar Tahlili)

* Her muayenede yapılır